Wybrane pola niestandardowe mogą być widoczne tylko dla wybranych kategorii i typów spraw.