Wybrane Pola Niestandardowe mogą być widoczne tylko dla wybranych kategorii i typów Spraw.