Jak utworzyć raport dotyczący zestawień czasowych i wydatków bez tworzenia rachunku?