Czy można dodać zestawienia czasowe do noty obciążeniowej?