Czy osoby odpowiedzialne mogą otrzymywać powiadomienia o zarejestrowaniu i przypisaniu dokumentu?