Jak ustawić typ transakcji podczas dodawania płatności?