Jak włączyć lub wyłączyć uprawnienia dla konkretnego użytkownika tak, aby zezwolić na zatwierdzanie rachunków?