Jak ustawić/wyłączyć funkcję "Użyj dodatkowej daty sprzedaży na rachunkach"?