Jak ustawić, zmienić lub usunąć rodzaje ilości na rachunkach?