Kaip galiu pasirinkti rodyti Laiką ir Bendriniu Laiko formatu Sąskaitų bei Veiklų Ataskaitose?