Ar Atsakingas Asmuo gali gauti Pranešimus, kai Dokumentas buvo Užregistruotas ir jam Priskirtas?